Hotel Croatia

Posebna ponuda

Bukiraj 7 a plati 6 dana od 22.04. do 15.06. i od 15.09. do 28.09.

Tematske večeri se održavaju četiri puta tjedno

  • Dalmatinska večer –
    Lokalna klapa u živo uz poseban izbor jela uz izbor kvalitetnih vina otoka Hvara.
  • Roštiljada (riba,meso) uz odabrana vina otoka Hvara
  • Ribarska večer uz kamin i harmoniku u živo
    (Poseban riblji meni uz izbor lokalnih kvalitetnih vina)
  • Atrakcija- janjetina na ražnju po prihvatljivoj cijeni
Posebni period | 24.7.2012.